Badanie podstaw do wznowienia postępowania z urzędu w sytuacji wcześniejszej odmowy wznowienia postępowania na wniosek z uwagi... - OpenLEX

Kucharski Dominik, Badanie podstaw do wznowienia postępowania z urzędu w sytuacji wcześniejszej odmowy wznowienia postępowania na wniosek z uwagi na uchybienie terminu do jego wniesienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Badanie podstaw do wznowienia postępowania z urzędu w sytuacji wcześniejszej odmowy wznowienia postępowania na wniosek z uwagi na uchybienie terminu do jego wniesienia

W orzecznictwie administracyjnym trwa spór w kwestii tego, czy w przypadku gdy organ odmówił wznowienia postępowania na wniosek strony z uwagi na uchybienie terminu do złożenia tego wniosku, to czy wówczas organ mimo wszystko ma obowiązek z urzędu badać, czy zachodzą podstawy do wznowienia postępowania z urzędu.

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, jeżeli organ stwierdzi, że wniosek strony o wznowienie postępowania został złożony z uchybieniem terminu, to wówczas powinien on poprzestać na wydaniu orzeczenia o odmowie wznowienia i nie musi badać, czy zachodzi podstawa do wznowienia postępowania z urzędu. Wedle natomiast stanowiska przeciwnego, fakt odmowy wznowienia postępowania z uwagi na uchybienie przez stronę terminu do złożenia wniosku w tej sprawie nie zwalnia organu z badania zasadności wznowienia postępowania z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX