Janczukowicz Krzysztof, Adresat zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Adresat zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia

Zgodnie z art. 70c o.p. organ podatkowy zawiadamia podatnika o zawieszeniu biegu przedawnienia w związku z wszczętym postępowaniem karnym. Natomiast zgodnie z art. 145 § 2 o.p., jeżeli podatnik ustanowił pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a nie podatnikowi. Zderzenie tych dwóch przepisów zrodziło kontrowersję, czy zawiadomienie w trybie art. 70c o.p. należy doręczać podatnikowi, czy jego pełnomocnikowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX