Krudysz Marcin, Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika

Z doręczaniem profesjonalnym pełnomocnikom pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej związany jest, wynikający z art. 138c § 1 O.p. obowiązek wskazania w pełnomocnictwie adresu elektronicznego adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Na gruncie tego obowiązku w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiły się rozbieżności w zakresie określenia, jaki adres powinien wskazać profesjonalny pełnomocnik. Według jednego stanowiska, chodzi o adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym, wykorzystywanym przez organ podatkowy. Inny pogląd zakłada natomiast, że pod pojęciem adresu elektronicznego adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, należy rozumieć jakikolwiek wskazany przez niego adres elektroniczny, w tym w szczególności adres e-mail.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX