Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

„Zadania śledcze i operacyjne” na gruncie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, uprawnienia, określone w ustawie, nie przysługują osobie, która w latach 1944-1956 była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania śledcze i operacyjne związane bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, jak należy rozumieć zwrot „zadania śledcze i operacyjne”, zawarty w przytoczonym wyżej przepisie. Według jednego stanowiska, zastosowanie tego przepisu wymaga ustalenia obu rodzajów działalności łącznie. Pogląd przeciwny postuluje natomiast, by zwrot ten interpretować rozdzielnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?