Krudysz Marcin, „Publiczne działanie sprawcy” jako znamię przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

„Publiczne działanie sprawcy” jako znamię przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowała się rozbieżność w wykładni znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.), w szczególności co do możliwości zaliczenia do nich „publicznego działania sprawcy”. Według jednego poglądu, „publiczność działania” należy do znamion występku z art. 226 § 1 k.k., pogląd przeciwny stanowi natomiast, że przepis art. 226 § 1 k.k. nie zawiera znamienia „publicznego działania” jako warunku karalności za znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX