Żak Marcin, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 1 września 2004 r.
Autor komentarza:

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

Autor fragmentu:
du:2003:153:1503Art. 3

Art. 3.

Artykuł 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera określenie kategorii czynów nieuczciwej konkurencji. W ust. 1 przepis ten posługuje się klauzulą generalną, wyznaczając kategorię czynów nieuczciwej konkurencji przez odwołanie się nie tylko do sprzeczności czynu z prawem, ale także dobrymi obyczajami, oraz postawienie wymogu, aby czyn zagrażał interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta.

W ust. 2 ustawa zawiera listę stanów faktycznych, określonych wprost jako czyny nieuczciwej konkurencji, przy czym ustawodawca - posługując się zwrotem "w szczególności" - sugeruje, że wyliczenie z ust. 2 obejmuje jedynie konkretne przykłady mieszczące się w ramach ogólnej klauzuli art. 3 ust. 1 ustawy. Wypowiedziano pogląd, że ust. 2 art. 3, który jest przedmiotem komentowanej nowelizacji, stanowi przepis o charakterze samodzielnym, określający wprost katalog czynów nieuczciwej konkurencji i nie musi być interpretowany przez pryzmat ust. 1 [A. Walaszek-Pyzioł,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX