Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. XVII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 10 maja 2023 r.
Autor komentarza:

VAT. Komentarz, wyd. XVII

Autor fragmentu:

Wstęp

Komentarz oddajemy w tym roku do rąk Czytelników wyjątkowo późno. Powodem tego nie jest wszakże lenistwo autora ani wydawnictwa, lecz wpływ tzw. czynników zewnętrznych.

Przyzwyczailiśmy się już wszyscy, że w zasadzie w każdym roku przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są w sposób dość poważny nowelizowane. Nie inaczej miało być w 2023 r. Z początkiem roku spodziewane było wejście w życie tzw. pakietu SLIM VAT 3. Jego pierwsze projekty znane były od dawna, wydawało się, że przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów i skierowanie go do Sejmu będzie formalnością. Stało się jednak inaczej. Najpierw sam projekt wyjątkowo długo czekał na akceptację rządową i złożenie go w parlamencie. Następnie prace parlamentarne nad nim nie postępowały zbyt szybko.

Notabene mogło to wywoływać pewien dysonans poznawczy. Oto bowiem nowelizacja ta ma za zadanie m.in. naprawić uznane za sprzeczne z prawem unijnym przez TSUE przepisy dotyczące nakładania tzw. sankcji VAT. Po wydaniu wyroku w tej sprawie powstały istotne wątpliwości, czy sankcje te można w ogóle nakładać na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

Pewne zdziwienie wywołuje w związku z tym fakt, że rządzący – którzy z walki z oszustami VAT-owskimi uczynili jeden z leitmotivów swoich rządów – tak długo zwlekali z przyjęciem przepisów, które mają na nowo umożliwić nakładanie sankcji na nierzetelnych podatników.

Wszystko to sprawiło, że chociaż wejście w życie SLIM VAT 3 miało początkowo nastąpić w styczniu 2023 r., później w kwietniu 2023 r., finalnie następuje dopiero w lipcu 2023 r. Chociaż książka była w zasadzie gotowa w grudniu 2022 r., nie chcąc oddawać jej w ręce Czytelników niekompletnej, autor i wydawnictwo oczekiwali na ostateczne przyjęcie ustawy nowelizacyjnej.

Kierując się również tym, aby trafiła ona do Czytelników jeszcze przed wakacjami, nie oczekiwano na ostateczną publikację ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw, tylko zdecydowano się na opracowanie komentarza uwzględniającego wersję przepisów wynikającą z ustawy przyjętej przez Sejm.

Oczywiście omówienie w Komentarzu pakietu SLIM VAT 3 nie jest jedyną nowością w aktualnym wydaniu. Uwzględniono również inne nowelizacje dokonywane w treści ustawy od początku 2022 r., w tym również przepisy wprowadzające od 1.04.2023 r. czasowe odwrotne obciążenie przy dostawie niektórych towarów i świadczeniu niektórych usług. Komentarz zawiera również nowe orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów administracyjnych.

Gryfino, maj 2023 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Charakter podatku od towarów i usług

1.

Niniejsza ustawa reguluje problematykę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż – w sensie ekonomicznym – obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Jest też podatkiem pośrednim, w większości przypadków bowiem podmiot będący podatnikiem nie ponosi faktycznego, ekonomicznego ciężaru podatku; jest on przerzucany na inny podmiot (nazywany nawet niekiedy „rzeczywistym podatnikiem”) – w tym przypadku będący konsumentem wytwarzanych przez podatnika towarów lub świadczonych przezeń usług.

Podatek ten ma charakter podatku od obrotu, ponieważ podstawą opodatkowania jest obrót, tzn. wartość dostarczanych towarów czy też świadczonych przez podatnika usług. Obciąża on obrót netto. Oznacza to, że podatek jest liczony co do zasady metodą „od stu” – podstawą opodatkowania jest bowiem wartość obrotu netto.

Podatek od towarów i usług naliczany jest w każdej fazie obrotu,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX