Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. XV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 21 marca 2021 r.
Autor komentarza:

VAT. Komentarz, wyd. XV

Autor fragmentu:

Wstęp

Oddając do Państwa rąk kolejne wydanie Komentarza w poprzednim roku, z pewnością nie przypuszczałem, jaki będzie 2020 r. i początek 2021 r. Chyba nikt nie spodziewał się praktycznego lockdownu przez dużą część roku. Jego wpływ na gospodarkę i przedsiębiorców był nie do przecenienia.

Na gruncie VAT nie było jednak żadnego lockdownu. Życie gospodarcze w dużej mierze zamarło, ale przepisy podatkowe – w tym regulacje dotyczące podatku od towarów i usług – cały czas funkcjonowały. Co więcej, nie próżnowali również ani ustawodawca, ani polskie sądy administracyjne, ani unijny Trybunał.

W związku z tym w tegorocznym wydaniu Komentarza znajdą Państwo nową porcję orzeczeń sądowych (polskich i unijnych), które zostały wydane pod koniec 2019 r. oraz w trakcie 2020 r. Omówiono także problemy, które zaczynają nabrzmiewać w praktyce stosowania przepisów o podatku od towarów i usług.

W publikacji zamieszczony został również komentarz do nowych przepisów, które wprowadzono w 2020 r. oraz z początkiem 2021 r. Omówiono zatem wprowadzone (z opóźnieniem w stosunku do innych państw unijnych) regulacje tzw. pakietu quick-fixes. Komentarza doczekały się także wszystkie szczególne regulacje „covidowe”, których na gruncie podatku od towarów i usług było niewiele, niemniej jednak dla niektórych podatników miały istotne znaczenie.

Przełom 2020 i 2021 r. z pewnością stał pod znakiem zmian zawartych w tzw. pakiecie SLIM VAT. Często bywa tak, że tego rodzaju przepisy – mające uprościć życie podatnikom i zmniejszyć liczbę ich obowiązków – wymagają pogłębionej refleksji intelektualnej. Przekłada się to na liczbę stron komentarza, który nijak nie chce stać się SLIM. Dzięki temu jednak znajdziecie w nim Państwo obszerne omówienie nowych regulacji dotyczących zasad korygowania: podstawy opodatkowania (i podatku należnego) oraz podatku naliczonego w związku z wystawieniem faktury korygującej. W publikacji zawarto również komentarz do pozostałych przepisów pakietu SLIM VAT, w tym m.in.: o transakcjach (dostawach) łańcuchowych, systemie sprzedaży TAX FREE, wydłużeniu terminu na odliczenie VAT, zmienionych elementach obowiązkowej podzielonej płatności.

Wyrazić należy nadzieję, że obecne – piętnaste już – wydanie Komentarza będzie pomocą dla osób stosujących (bądź zmuszonych do stosowania) przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, drogowskazem w gąszczu jej zagmatwanych regulacji.

Gryfino, 13 marca 2021 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Charakter podatku od towarów i usług

1.

Niniejsza ustawa reguluje problematykę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż – w sensie ekonomicznym – obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Jest też podatkiem pośrednim, w większości przypadków bowiem podmiot będący podatnikiem nie ponosi faktycznego, ekonomicznego ciężaru podatku; jest on przerzucany na inny podmiot (nazywany nawet niekiedy „rzeczywistym podatnikiem”) – w tym przypadku będący konsumentem wytwarzanych przez podatnika towarów lub świadczonych przezeń usług.

Podatek ten ma charakter podatku od obrotu, ponieważ podstawą opodatkowania jest obrót, tzn. wartość dostarczanych towarów czy też świadczonych przez podatnika usług. Obciąża on obrót netto. Oznacza to, że podatek jest liczony co do zasady metodą „od stu” – podstawą opodatkowania jest bowiem wartość obrotu netto.

Podatek od towarów i usług naliczany jest w każdej fazie obrotu,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy