VAT. Komentarz, wyd. X - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz, wyd. X

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 lutego 2016 r.
Autor komentarza:

VAT. Komentarz, wyd. X

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Przełom 2015 i 2016 r., jak również początek roku 2016 były w podatku od towarów i usług czasem niepewności. Wielu zastygło bowiem w oczekiwaniu na to, czy zostanie wprowadzona nowa ustawa o podatku od towarów i usług. Przez moment nawet wydawało się, że nie jest to pytanie "czy", lecz raczej pytanie "kiedy". Lada dzień można było nawet spodziewać się rozpoczęcia przyjmowania zakładów bukmacherskich o to, czy vacatio legis nowej ustawy zostanie określone w dniach, czy w tygodniach.

Ostatecznie jednak stało się inaczej. Można chyba zaryzykować już tezę, że nowej ustawy VAT raczej nie będzie, a przynajmniej nie w bliskiej perspektywie czasowej. Zapowiadane są - mające wejść w trakcie roku - zmiany obecnych przepisów.

Nie można zapominać wszakże o tym, że 1 stycznia 2016 r. był także czasem zmian w podatku od towarów i usług.

Przede wszystkim w życie weszły przepisy o tzw. prestrukturze, czy też tzw. współczynniku sprzedaży. Przepisy te - w głównej mierze adresowane do jednostek samorządu terytorialnego - mogą znajdować zastosowanie także w przypadku innych podatników (zwykłych przedsiębiorców). Czytelnik znajdzie w komentarzu do art. 86a ustawy stosowne informacje w tym względzie.

Rok 2016 w ogóle jest czasem szczególnym dla jednostek samorządu terytorialnego w kontekście ich statusu w podatku od towarów i usług. Oczekiwane orzeczenie TSUE w sprawie gminy Wrocław (odnoszące się do jednostek budżetowych) oraz uchwała NSA (dotycząca zakładów budżetowych) całkowicie przedefiniowały dotychczasowy status gmin (powiatów) oraz ich jednostek organizacyjnych na gruncie ustawy VAT. Komentarz odnosi się do tych kwestii, zaś autor nie ucieka od rozważań dotyczących problematyki tzw. centralizacji jednostek samorządowych dla celów podatku od towarów i usług.

W nowym wydaniu komentarza uwzględniono także inne zmiany w ustawie, w tym w szczególności te odnoszące się do nowych zasad ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych.

Oczywiście autor w odpowiednim zakresie przytacza także i komentuje najnowsze orzecznictwo dotyczące podatku od towarów i usług - zarówno sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Karpacz, 5 lutego 2016 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Charakter podatku od towarów i usług

1.

Niniejsza ustawa reguluje problematykę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż - w sensie ekonomicznym - obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Jest też podatkiem pośrednim, w większości przypadków bowiem podmiot będący podatnikiem nie ponosi faktycznego, ekonomicznego ciężaru podatku; jest on przerzucany na inny podmiot (nazywany nawet niekiedy "rzeczywistym podatnikiem") - w tym przypadku będący konsumentem wytwarzanych przez podatnika towarów lub świadczonych przezeń usług.

Podatek ten ma charakter podatku od obrotu, ponieważ podstawą opodatkowania jest obrót, tzn. wartość dostarczanych towarów czy też świadczonych przez podatnika usług. Obciąża on obrót netto. Oznacza to, że podatek jest liczony, co do zasady, metodą "od stu" - podstawą opodatkowania jest bowiem wartość obrotu netto.

Podatek od towarów i usług naliczany jest w każdej fazie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX