du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 11 marca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Przepis ten wskazuje cel, jaki realizować ma komentowana ustawa. Generalnie jest nim zapobieganie i zwalczanie takich sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, które nieuczciwie zakłócają tę działalność. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, LexPolonica nr 356972, OSNC 2004, nr 5, poz. 73) postanowienia tego aktu prawnego zapewniać powinny prawidłowe funkcjonowanie i działanie podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach. W tym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy także w wyroku z 11 sierpnia 2004 r. (II CK 487/03, LexPolonica nr 368214), podkreślając, iż konkurencja jest korzystnym czynnikiem gospodarczym, zapewniającym postęp i racjonalizacje kosztów, a w rezultacie także obniżanie cen produktów. Zakazana jest jedynie nieuczciwa konkurencja, stanowiąca działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX