Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, [w:] Biblioteka... - OpenLEX

Huchla Andrzej, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, [w:] Biblioteka podatkowa

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, [w:] Biblioteka podatkowa

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Komentowana ustawa jest elementem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będąc szczególnego rodzaju dopełnieniem ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Uregulowane komentowaną ustawą świadczenia są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zob. też komentarz do art. 2 (pkt 1).

Instytucje prawne, w tym wszystkie formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, objęte w obecnym stanie prawnym komentowaną ustawą, stosowane były także przed wejściem ustawy w życie. Były one regulowane aktami rangi podustawowej (rozporządzeniami Ministra Finansów), do których ustawa w treści wyraźnie nawiązuje. Liczne przepisy ustawy zostały w całości i bez zmian przejęte z rozporządzeń.

System opodatkowania zryczałtowanego funkcjonuje od kilku (a niektóre jego elementy nawet od kilkunastu) lat. Dlatego możliwe jest skorzystanie - w zakresie wykładni poszczególnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX