Radowicki Stanisław (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 2 października 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

Do wejścia w życie komentowanej ustawy materia dotycząca funkcjonowania zawodu farmaceuty podlegała szczątkowej regulacji w przepisach ustawy o izbach aptekarskich, ustawy – Prawo farmaceutyczne, a także ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wielu aktach wykonawczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska zawodowego farmaceutów i dążąc do wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w Polsce, ustawodawca postanowił o konieczności kompleksowej regulacji ogólnych zasad funkcjonowania zawodu farmaceuty. Kluczowe było umocnienie roli farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia jako samodzielnego zawodu medycznego, uprawnionego m.in. do wykonywania świadczeń zdrowotnych (por. projekt, IX kadencja, druk sejm. nr 238). Za niezbędne uznano rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX