Jaśkiewicz Jacek, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Stan prawny: 10 czerwca 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Spis treści

1. Polityka rozwoju. Uwagi wstępne

2. Geneza, cele i źródła polityki rozwoju Unii Europejskiej i krajów członkowskich

2.1. Polityka rozwoju Unii Europejskiej

2.2. Polityka spójności i polityka strukturalna

2.3. Polityka regionalna

2.3.1. Cele polityki regionalnej

2.3.2. Rozwój regionów

2.4. Nowy okres programowania

3. Źródła i geneza ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

3.3. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju

3.4. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3.4.1. Tekst pierwotny

3.4.2. Nowelizacje

3.4.3. Nowelizacja z dnia 19 kwietnia 2013 r.

3.4.4. Nowelizacja z dnia 24 stycznia 2014 r.

4. System, źródła i obowiązywanie aktów prawnych polityki rozwoju

4.1. System źródeł prawa polityki rozwoju

4.2. Źródła i obowiązywanie aktów prawnych polityki rozwoju Unii Europejskiej

4.2.1. Charakterystyka i typologia aktów prawa wspólnotowego

4.2.2. Publikowanie aktów prawa wspólnotowego. Notyfikacja

4.2.3. Katalog źródeł prawa polityki rozwoju Unii Europejskiej

4.3. Źródła prawa krajowej polityki rozwoju

4.3.1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego

4.3.2. Źródła wewnętrzne i niezorganizowane

5. Planowanie. Normy planowe i techniczne

5.1. Planowanie i programowanie

5.2. Charakterystyka norm planowych i norm technicznych

6. Zasady polityki rozwoju

6.1. Pojęcie zasad w prawie

6.2. Zasady polityki rozwoju Unii Europejskiej

6.2.1. Katalog zasad ogólnych polityki rozwoju Unii Europejskiej

6.2.2. Katalog zasad szczegółowych polityki rozwoju Unii Europejskiej

6.3. Zasady ogólne krajowego prawa polityki rozwoju

6.4. Katalog zasad szczegółowych krajowej polityki rozwoju

7. Wykładnia prawa polityki rozwoju

7.1. Wykładnia prawa wspólnotowego

7.2. Wykładnia krajowego prawa polityki rozwoju

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

A.Zakres, cele i funkcja regulacji [art. 1 ust. 1]

1.

Przepis art. 1 ust. 1 określa w sposób zwięzły i informujący przedmiot regulacji ustawy, czyli prowadzenie polityki rozwoju kraju. Zakres przedmiotowy i podmiotowy realizowania polityki rozwoju określają przepisy ogólne i definicje zawarte w art. 2-5 ustawy (na temat źródeł, celów, zasad i klasyfikacji polityki rozwoju, por. pkt 1, 2 wprowadzenia).

2.

Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju kraju. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie wyczerpuje katalogu źródeł prawa traktujących o polityce rozwoju, jednak z racji jej założeń, zasad, funkcji, celów oraz zakresu zastosowania może być uznawana za swoistą konstytucję lub akt kierunkowy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.

3.

Przepisy ustawy stanowią również kluczowe elementy systemu realizacji wspólnotowej polityki rozwoju (polityki spójności, strukturalnej i regionalnej) na terytorium kraju (na temat genezy komentowanej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX