Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz - OpenLEX

Roszewska Katarzyna (red.), Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 30 kwietnia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

W dniu 17.07.2018 r. został przyjęty Rządowy Program Dostępność Plus 2018–2025 , potocznie nazywany Programem Dostępność Plus. Jeden z jego elementów stanowiła zapowiedź horyzontalnej ustawy o dostępności. Wpływ na jej kształt miały debata publiczna i społeczny program „Za Niezależnym Życiem” przygotowany w 2017 r. w ramach Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (ruchu społecznego środowiska osób z niepełnosprawnościami). Jednym z elementów „Niezależnego Życia” były propozycje założeń do ustawy o dostępności .

Przyjęcie ustawy poprzedzał monitoring działań jednostek administracji centralnej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W 51 instytucjach publicznych dokonano monitoringu w zakresie: architektonicznego dostosowania budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach, działań informacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie stereotypów, podnoszenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX