Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 31 października 2022 r.
Autor komentarza:

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Sposób określenia zakresu podmiotowego. Ustawa kominowa operuje złożonymi technikami legislacyjnymi, co przejawia się już w samym sposobie określenia jej zakresu podmiotowego (por. J. Ślęczkowska, Kominy płacowe w labiryncie komplikacji, Wspólnota 2000, nr 27). Ustawa precyzuje bowiem zakres podmiotowy poprzez odwołanie się do dwóch elementów, jeden związany z określonymi podmiotami prawnymi, a drugi z osobami związanymi z tymi podmiotami stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym. Artykuł 1 wymienia podmioty prawne objęte ustawą, z kolei art. 2 wylicza osoby, które są związane z tymi podmiotami jakimś stosunkiem prawnym.

2.

Pierwotnie celem ustawy było objęcie regulacją wszystkich podmiotów, które mogą zostać zaliczone do sektora publicznego. Wyliczenie to miało charakter zupełny, co oznaczało, że podmioty niewymienione nie podlegały przepisom ustawy.

3.

Aktualnie, po wielu nowelizacjach art. 1ustawy, rozwiązania tego aktu prawnego dotyczą już tylko połowy grup podmiotów z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX