Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz - OpenLEX

Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Stan prawny: 24 lutego 2015 r.
Autor komentarza:

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Sposób określenia zakresu podmiotowego. Ustawa kominowa operuje złożonymi technikami legislacyjnymi, co przejawia się już w samym sposobie określenia jej zakresu podmiotowego (por. J. Ślęczkowska, Kominy płacowe w labiryncie komplikacji, Wspólnota 2000, nr 27). Ustawa precyzuje bowiem zakres podmiotowy poprzez odwołanie się do dwóch elementów, jeden związany z określonymi podmiotami prawnymi, a drugi z osobami związanymi z tymi podmiotami stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym. Artykuł 1 wymienia podmioty prawne objęte ustawą, z kolei art. 2 wylicza osoby, które są związane z tymi podmiotami jakimś stosunkiem prawnym.

2.

Celem ustawy było objęcie regulacją wszystkich podmiotów, które mogą zostać zaliczone do sektora publicznego. Wyliczenie to ma charakter zupełny, co oznacza, że podmioty niewymienione nie podlegają przepisom ustawy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie budzi wątpliwości, że do sektora publicznego należą podmioty wskazane w art. 1 pkt 1, 2, 3 i 4ustawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?