Pławucka Helena, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie, [w:] Prawo socjalne

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie, [w:] Prawo socjalne

Autor fragmentu:
du:2013::1403Ogólne

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144), które utraciły moc na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673) z dniem 1 stycznia 2003 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 36 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 182 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), które utraciły moc na podstawie art. 222 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Komentarz uwzględnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX