Liszcz Teresa, Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2005
Stan prawny: 1 września 2005 r.
Autor komentarza:

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz, [w:] Prawo pracy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Przejście do gospodarki rynkowej w ramach transformacji ustrojowej spowodowało konieczność racjonalizacji zatrudnienia. W związku z tym wielu pracodawców zmuszonych jest zwalniać nie tylko pojedynczych pracowników, ale całe ich grupy. Nieodosobnione są przypadki upadłości i likwidacji pracodawców, które z reguły doprowadzają do zwolnienia całej załogi. W Polsce występuje trwałe, duże bezrobocie.

Te zjawiska społeczno-ekonomiczne wymagały i wymagają nadal regulacji prawnych, które z jednej strony ułatwiałyby pracodawcom dokonywanie zwolnień (w tym grupowych), wymuszonych ich sytuacją ekonomiczną bądź koniecznością restrukturyzacji przedsiębiorstw, a z drugiej - tworzyły osłony prawno-ekonomiczne dla pracowników tracących pracę bez swojej winy.

W tym celu została uchwalona ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, zwana potocznie „ustawą o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX