Musolf Grzegorz, Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Realizacja obowiązków w systemie SENT. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 2 lipca 2021 r.
Autor komentarza:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Realizacja obowiązków w systemie SENT. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji ustawowej

1.Uwagi ogólne

1.1.

Ustawa o SENT, nazywana również „pakietem przewozowym” , miała w założeniu stanowić kolejne narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym, bez odprowadzania do budżetu państwa należnych podatków, dokonującymi wyłudzeń niezapłaconych podatków, jak również dokonującymi obrotu bez stosowania warunków przewidzianych w przepisach prawa (działania jako prowadzący skład podatkowy, zarejestrowany odbiorca, pośredniczący podmiot tytoniowy itp.) . W ocenie jej autorów miała ona stanowić w części regulację komplementarną dla tzw. pakietu paliwowego przyjętego ustawą z 7.07.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw , jak też regulację subsydiarną dla całego systemu podatkowego. Komentowana ustawa miała na celu wprowadzenie zmian prawnych w obszarach, w których stwierdzało się najwięcej nieprawidłowości podatkowych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX