Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 marca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.

W art. 1 ustawy ustawodawca wskazał jej zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie oraz zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Należy tym samym wskazać, że jej regulacją objęto sferę szeroko pojętej działalności gospodarczej. Definicję działalności gospodarczej ustawodawca zamieścił w art. 2 ustawy. Wskazany przepis stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (szeroko na temat pojęcia działalności gospodarczej oraz jej wyznaczników zob. komentarz do art. 2 ustawy). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej znajduje zatem zastosowanie do każdej działalności gospodarczej w rozumieniu jej art. 2. W związku z tym, że ustawa o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX