Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz - OpenLEX

Powałowski Andrzej (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2007
Stan prawny: 1 października 2007 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej liczy 111 artykułów ujętych w osiem rozdziałów kolejno dotyczących: zagadnień ogólnych (art. 1-13), zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej (art. 14-22), Ewidencji Działalności Gospodarczej (art. 23-45), koncesji oraz regulowanej działalności gospodarczej (art. 46-76), kontroli przedsiębiorcy (art. 77-84), oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (art. 85-102), mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 103-110) oraz rozdziału zawierającego przepis końcowy (art. 111).

Artykuł 1 wskazuje zatem jedynie selektywnie, że w zakresie przedmiotu regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mieści się problematyka podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz zadań administracji publicznej odnoszących się do tej działalności.

2.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie normuje w pełni wskazanej w art. 1

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX