Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2008
Stan prawny: 17 kwietnia 2008 r.
Autor komentarza:

Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Pojęcie i ogólna charakterystyka województwa

1.[Geneza i dzieje przepisu]

Pierwotny tekst tego przepisu miał następujące brzmienie:

Art. 1.1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.

2. Województwo oznacza:

1)

jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową,

2)

największą jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej.

Obecne brzmienie zostało nadane przepisowi ust. 2 przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw i obowiązuje od 30 maja 2001 r.

2.[Odpowiedniki w pozostałych ustawach samorządowych]

Analogicznie brzmią: art. 1 u.s.g. i art. 1 u.s.p.

3.[Terytoria województw]

Stosownie do art. 1ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, od 1 stycznia 1999 r. województwa - wraz z gminami i powiatami - są w Polsce jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX