Chmielnicki Paweł (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 1 maja 2010 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Otwarte pytanie o relację wspólnoty do terytorium gminy. Art. 1 należy do najbardziej zagadkowych przepisów komentowanej ustawy. Przepis ten jest bardziej zapowiedzią przyszłej treści prawnej, aniżeli w pełni dojrzałą i precyzyjną regulacją. Można sobie bowiem wyobrazić, że wspólnota i terytorium pozostaną zaledwie punktem odniesienia do działań administracji publicznej (analogicznie np. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bierze się pod uwagę „przestrzeń” i „krajobraz”, działalności edukacyjnej - mądrość i zdolności adaptacyjne młodego pokolenia). Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wspólnota zostanie uczyniona kolejnym sensu stricto organem gmin. Możliwe jest wreszcie odejście od eksponowania całej wspólnoty na rzecz rozbudowania uprawnień pojedynczych mieszkańców czy ich grupy zabiegającej o załatwienie najważniejszych spraw gminy w sposób odmienny niż zaplanowany przez radę gminy czy wójta gminy.

Dzisiejszą redakcję art. 1 można uznać za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX