Ustawa o rewitalizacji. Komentarz - OpenLEX

Bąkowski Tomasz, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 31 maja 2017 r.
Autor komentarza:

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepis art. 1 określa zakres przedmiotowy ustawy o rewitalizacji (powoływanej dalej również jako „komentowana ustawa”). Zgodnie z zamieszczoną w nim deklaracją, przedmiotem uregulowań ustawy są z jednej strony zasady, według których ma być przygotowywana i przeprowadzana rewitalizacja oraz zasady ewaluacji jej rezultatów, z drugiej zaś procedury realizacji wymienionych powyżej etapów rewitalizacji.

2.

Komentowana ustawa jest pierwszą regulacją z założenia kompleksowo obejmującą materię rewitalizacji w krajowym porządku prawnym, przy czym potrzeby w tym zakresie były już wcześniej zgłaszane przez różne środowiska. Narastanie świadomości rangi problemu, jakim w życiu publicznym jest rewitalizacja, miało niewątpliwy związek z przemianami polityczno-gospodarczymi przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Komunalizacja mienia Skarbu Państwa, towarzysząca reaktywacji samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym w 1990 r., oraz prawne uregulowanie własności lokali przystające do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX