Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV - OpenLEX

Bojarski Tadeusz, Kruk Ewa, Skrętowicz Edward, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 20 lutego 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY, DEFINICJE

1.

Art. 1 określa podmiotowy i przedmiotowy zakres jej zastosowania. Wyjaśnia, do jakich kategorii wiekowych mają zastosowanie przepisy ustawy (§ 1) oraz z powodu jakich zachowań mogą być one stosowane (§ 2).

2.

W kwestii wieku nieletniego ustawa z racjonalnych powodów wyróżnia trzy grupy osób, w zależności od przyczyny zainteresowania nimi.

3.

Po pierwsze, nieletnim w znaczeniu ścisłym jest - zgodnie z polską tradycją ustawodawczą od 1932 r. - osoba, która w chwili popełnienia czynu nie ukończyła lat 17. Ustawa wyróżnia grupę osób w wieku od 13. do 17. roku życia, które popełniły czyn karalny. Z tą grupą osób łączy się postępowanie o czyny karalne. Przesłanka wszczęcia postępowania w sprawie tych osób leży w pojęciu czynu karalnego, wyjaśnionego w art. 1 § 2 pkt 2 u.p.n. Wymienione pierwotnie w tym przepisie w literze b wykroczenie z art. 62 zostało wykreślone przez art. 41ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX