Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV - OpenLEX

Górecki Piotr, Stachowiak Stanisław, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2007
Stan prawny: 2 kwietnia 2007 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres stosowania

1.

Artykuł 1 § 1 u.p.n. reguluje zakres podmiotowy przepisów ustawy. Zakres ten obejmuje trzy kategorie osób:

a)

w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18. roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;

b)

w sprawach o czyn karalny nieletnim jest osoba między 13. a 17. rokiem życia;

c)

w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - do ukończenia 21 lat życia.

2.

Zapobieganie demoralizacji oznacza stosowanie środków zapobiegających zagrożeniu demoralizacją w celu powstrzymania procesu demoralizacji w jego początkowym rozwoju. Zwalczanie demoralizacji obejmuje stan, w którym nieletni jest już zdemoralizowany. Chodzi w tym przypadku o wysoki stopień, intensywność i trwałość nieprzystosowania społecznego.

3.

Środki wychowawcze lub poprawcze stosuje się wobec nieletnich do 21. roku życia (art. 73 § 1u.p.n.). Ta górna granica wieku odnosi się również do nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawcze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX