Klaus Witold Antoni (red.), Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 11 sierpnia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana dalej specustawą) to akt prawny wprowadzony w wyjątkowo szybkim tempie w odpowiedzi na napaść Rosji na Ukrainę 24.02.2022 r. Wydarzenie to doprowadziło do największych ruchów migracyjnych w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej i spowodowało, że ponad 3 mln osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę w poszukiwaniu ochrony przed działaniami wojennymi. Szybkie tempo przyjmowania przepisów ustawy było podyktowane koniecznością stworzenia nowej sytuacji prawnej wynikłej z napływu tak dużej grupy uchodźców i uchodźczyń wojennych, na przyjęcie których polskie państwo nie było przygotowane (bo też być nie mogło).

Zakres przedmiotowy specustawy jest niezwykle szeroki i obejmuje wiele różnego rodzaju przepisów, począwszy od zagadnień związanych z legalizacją i rejestracją pobytu osób uciekających z Ukrainy, udostępnionymi im formami wsparcia (w zakresie pomocy społecznej, edukacji, dostępu do rynku pracy) poprzez organizację działań pomocowych przez różne agendy publiczne, zarówno rządowe, jak i samorządowe, po techniczne przepisy upoważniające poszczególne instytucje do podejmowania lub finansowania określonych działań wynikłych z obecności prawie 2 mln nowych mieszkańców i mieszkanek Polski.

Komentarz do specustawy został przygotowany przez specjalistów i specjalistki mających wieloletnie praktyczne doświadczenie we wspieraniu w różnym zakresie migrantów i migrantki oraz uchodźców i uchodźczynie w Polsce. Zespół autorski zrzesza osoby specjalizujące się w różnych gałęziach prawa – jako że specustawa jest bardzo eklektyczna w swoich przepisach – mowa tu o ekspertkach i ekspertach z zakresu: prawa migracyjnego, legalizacji pracy migrantów i migrantek, pieczy zastępczej, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, administracji, prawa karnego.

Niniejsze opracowanie nie jest zatem oparte wyłącznie na „suchej” interpretacji treści przepisów, lecz czerpie z bogatych doświadczeń praktycznych (w przypadku części autorów i autorek połączonych jeszcze dodatkowo z ugruntowanym zapleczem teoretycznym). Ambicją zespołu autorskiego było wyjaśnienie w stosunkowo przystępny sposób przepisów ustawy (często niełatwych, czasem źle sformułowanych) i zaproponowanie ich interpretacji, która byłaby zgodna z duchem uchwalania tego aktu prawnego. Mamy nadzieję, że się nam to udało i że trzymana przez Państwa w rękach publikacja pomoże w Waszej codziennej pracy.

Witold Klaus

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji oraz katalog osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia

1.Wstęp

Dzień 24.02.2022 r. był przełomowy w trwającej od 2014 r. agresji Rosji na Ukrainę. Tego dnia wojska rosyjskie oficjalnie wkroczyły na terytorium tego kraju. Działania te spowodowały bezprecedensowy ruch ludności – w skali nienotowanej w Europie od końca lat 40. XX w. Ludzie na masową skalę uciekali z terenów objętych działaniami wojennymi, z miast i regionów bombardowanych przez wojska rosyjskie. Według danych UNHCR (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) do końca czerwca 2022 r. prawie 5,5 mln osób uciekających z Ukrainy przekroczyło granice tego państwa, szukając ochrony poza jego terytorium . Ponadto ok. 7 mln osób opuściło swoje domy, aby znaleźć schronienie w innych rejonach Ukrainy .

Największa liczba mieszkańców Ukrainy przekroczyła granicę z Polską. Bezprecedensowość skali ucieczek dobrze oddaje fakt, że pierwszy milion uchodźców i uchodźczyń wojennych napłynął do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX