Ustawa o podatku rolnym. Komentarz, [w:] Biblioteka podatkowa - OpenLEX

Etel Leonard, Ustawa o podatku rolnym. Komentarz, [w:] Biblioteka podatkowa

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 października 2003 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku rolnym. Komentarz, [w:] Biblioteka podatkowa

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Z brzmienia art. 1 jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają wszystkie użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lz), bez względu na ich powierzchnię czy też miejsce położenia. Wszystkie użytki rolne, bez względu na to czy stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak więc grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako, np. R (grunt orny), położony w środku miasta, o powierzchni 1000 m2 nie podlega podatkowi od nieruchomości, chyba że jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej pory tylko grunty gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Po wprowadzeniu zmian, każdy użytek rolny bez względu na jego powierzchnię podlega podatkowi rolnemu.

O tym czy dany grunt jest użytkiem rolnym decydują zapisy w ewidencji gruntów. Podatnicy i organy podatkowe powinni zweryfikować grunty o powierzchni do 1...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX