Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 1 września 2016 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi ogólne

1.

Komentowana ustawa wprowadza do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej. Jest to całkowicie nowy podatek. Tego rodzaju obciążenie publicznoprawne dotychczas bowiem nie istniało (zarówno pod tą nazwą, jak i w ogóle – jeśli chodzi o rodzaj czy też kategorię daniny).

2.

Podobnego rodzaju podatki występują także w innych państwach Unii Europejskiej.

Przykładowo na Węgrzech funkcjonuje ryczałtowy podatek od sklepów, którego wysokość wynosi 0,1% wartości sprzedaży netto. W 2014 r. projektowano wprowadzenie progresywnej opłaty za urzędową kontrolę żywności, zależnej od wysokości osiąganego obrotu. Z uwagi na negatywną opinię Komisji Europejskiej opłaty nie wprowadzono.

We Francji obowiązuje podatek od sklepów o powierzchni ponad 400 m2 i obrotach powyżej 460 tys. euro rocznie. Podstawą podatku jest obrót przypadający na metr kwadratowy powierzchni sklepu.

W Hiszpanii można spotkać się z podatkiem regionalnym, naliczanym od powierzchni lokali...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX