Dźwigała Gerard i in., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 27 lutego 2009 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Podatnicy

1.

Komentowany artykuł wyznacza zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. Art. 1, po uzupełnieniu o podatkową grupę kapitałową (zob. art. 1a), określa zamknięty katalog podmiotów podatku dochodowego od osób prawnych. Katalog ten obejmuje:

- osoby prawne,

- spółki kapitałowe w organizacji,

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

- niektóre spółki niemające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie,

- wspomniane już podatkowe grupy kapitałowe.

Ustawa ani nie uzależnia podmiotowości podatkowoprawnej od rezydencji podatkowej (siedziby), ani nie różnicuje podstawowych zasad opodatkowania w stosunku do poszczególnych typów podatników wymienionych wyżej. Co do zasady - dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - nie mają zatem znaczenia:

- rodzaj osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (z zastrzeżeniem wyłączenia spółek osobowych z katalogu podmiotów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX