Grabiec Mateusz (red.), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 maja 2019 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy; przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego

1.Uwagi ogólne

Cechą charakterystyczną współczesnego systemu zarządzania publicznego jest przekazywanie przez administrację, zarówno państwową, jak i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywatnym. Władze wycofują się z wielu dziedzin praktycznej działalności gospodarczej, społecznej, a nawet publicznej (użyteczności publicznej), jednocześnie zachowując odpowiedzialność publicznoprawną we wszystkich ważniejszych sektorach życia zbiorowego i gospodarki. W ten sposób dochodzi do liberalizacji wielu rynków, dotychczas zdominowanych przez państwo, do których dostęp uzyskują przedsiębiorcy. Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych oparta jest na założeniu, że skoro określona dziedzina działalności może być z powodzeniem realizowana na warunkach rynkowych, to nie ma powodu, aby prowadziły ją władze publiczne. Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych oznacza zwykle, że dane zadanie, w szczególności w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX