Fischer Bogdan i in., Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 września 2022 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.Zakres ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

1.1.Zakres tematyczny ustawy

Komentowana ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa, po pierwsze, zasady otwartości danych; po drugie, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania; po trzecie, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje; po czwarte, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie. Przepis art. 1 u.o.d.p.w. odnosi się do takich zagadnień regulowanych w dalszych postanowieniach ustawy o otwartych danych, jak: pojęcie ponownego wykorzystywania i otwartych danych (art. 2 u.o.d.p.w.), udostępnianie i przekazywanie (art. 5 u.o.d.p.w.), zasady i tryb (art. 8–13, 39–44 u.o.d.p.w.) oraz podmioty zobowiązane (art. 3 i 4u.o.d.p.w.). Uzasadnione jest przyjmować, że komentowana ustawa obejmuje gwarancje, które łącznie kształtują prawo do ponownego wykorzystywania i.s.p., stanowiące jedno z praw informacyjnych, obok...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX