Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 15 listopada 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowana ustawa jest drugą dotyczącą ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w Polsce. Ustawa z 13 lipca 2006 r. zastąpiła ustawę z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.).

Pierwotnie dochodzenie roszczeń przez pracowników, w związku z niewypłacalnością pracodawcy, następowało na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji. Zasady przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego opierały się na koncepcji przywileju egzekucyjnego - zapewniając roszczeniom pracowniczym wysoką pozycję wśród pozostałych roszczeń, do spełnienia których zobowiązany był niewypłacalny pracodawca.

Brak konieczności ustawowego regulowania problematyki ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy niewątpliwie związany był z faktem, iż znaczna większość pracodawców (przedsiębiorstw) była państwowa. Przedsiębiorstwom takim nie groziła...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX