Hoc Stanisław, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 2 stycznia 2011 r.
Autor komentarza:

Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

System norm regulujących zasady ochrony informacji niejawnych uzupełniają akty wykonawcze do ustawy. Do ich wydania upoważniają: art. 6 ust. 9, art. 11 ust. 6, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 29 ust. 6, art. 30 ust. 8, art. 33 ust. 12, art. 47 ust. 1, art. 47 ust. 3, art. 47 ust. 4, art. 47 ust. 5, art. 48 ust. 13, art. 49 ust. 9, art. 53 ust. 4, art. 61 ust. 2, art. 68, a także przepisy innych ustaw określających, że regulowana w nich informacja jest informacją niejawną. Podmiotami uprawnionymi do wydania aktów wykonawczych są: Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, a także podmioty określone w art. 47 ust. 3 (np. ministrowie, Prezes NBP, Prezes NIK, szefowie kancelarii).

2.

Ustawa dotyczy ochrony informacji, wyliczenie zawarte w art. 1 ust. 1 jest pełne. Do kwestii uregulowanych w ustawie należą:

1)

klasyfikowanie informacji niejawnych (art. 5-9),

2)

organizacja ochrony informacji niejawnych (art. 10-18),

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX