Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz - OpenLEX

Góral Lesław, Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 2 stycznia 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1 komentowanej ustawy wyznacza jedynie granice zakresu podmiotowego nadzoru nad rynkiem finansowym. Cel i organizacja nadzoru została określona w dalszej części ustawy. Prawodawca odstąpił od sformułowania definicji rynku finansowego, wskazując, iż nadzór nad tym rynkiem sprowadza się do nadzoru nad enumeratywnie wymienionymi w ust. 2 tego artykułu podmiotami działającymi na tym rynku i podlegającymi przepisom ustaw wymienionych w powołanym przepisie. Oznacza to, że mimo brzmienia tytułu ustawy nadzorem nie są objęte wszystkie podmioty działające na rynku finansowym.

Pojęcie rynku finansowego, tak jak jest on definiowany w literaturze przedmiotu, jest znacznie szersze. Istotę rynku finansowego jako elementarnej kategorii teoretycznej można uchwycić na trzech płaszczyznach - ekonomicznej, organizacyjnej i prawnej. Pozwala to na przedstawienie struktury rynku finansowego i usystematyzowanie pięciu podstawowych elementów morfologii każdego rynku, tj. dostawców i nabywców,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX