Gromek Krystyna, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2005
Stan prawny: 15 listopada 2004 r.
Autor komentarza:

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Modele kurateli sądowej.

Art. 1 jest niemal wiernym powtórzeniem art. 5 rządowego projektu ustawy o kurateli sądowej, który brzmiał: kuratorzy sądowi wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym, kontrolnym i diagnostycznym. Art. 1 projektu komisyjnego wyraźnie odbiegał od wersji uchwalonej i brzmiał: „kuratorzy sądowi, zwani dalej <kuratorami>, realizują określone prawem zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym związane z wykonywaniem orzeczeń, zarządzeń i poleceń sądu”.

Ustawodawca zaakceptował rządową koncepcję kompleksowego oddziaływania kuratorów sądowych poprzez wykonywanie czynności o wieloaspektowym spektrum społecznym. W dyskusji nad ostatecznym modelem kurateli sądowej dominowały dwa stanowiska:

- jedno: zachowanie dotychczasowego modelu kurateli typowo kontrolnej, zwanej też formalno-kontrolną. Sprowadzała się ona w zasadzie wyłącznie do sprawdzania zachowania podopiecznego i egzekucji nałożonych na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX