Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz - OpenLEX

Blajer Paweł A., Gonet Wojciech, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 12 czerwca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

Preambuła nie ma charakteru normatywnego. Może stanowić jedynie pomoc w wykładni przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Celem komentowanej ustawy jest wprowadzenie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi. Zasady te od 30.04.2016 r. mają charakter dość restrykcyjny. Zostały one złagodzone nowelizacją na podstawie art. 1 u.z.u.k.r. Zgodnie z art. 23 Konstytucji RP podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, zdefiniowane w art. 5 ust. 1 u.k.u.r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma tworzyć silne i stabilne ekonomicznie gospodarstwa rolne , prowadzone przez osoby fizyczne jako gospodarstwa rodzinne.

Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych i aktywna polityka państwa przejawia się między innymi w nabywaniu nieruchomości rolnych przez KOWR, działający na rzecz Skarbu Państwa, na skutek korzystania z prawa pierwokupu lub z prawa nabycia nieruchomości rolnych, wyznaczeniu limitu na poziomie 300 ha...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX