Chróścicki Andrzej, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: ABC 2001
Stan prawny: 15 stycznia 2001 r.
Autor komentarza:

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1

1.Wprowadzenie

Zgodnie z art. 1 ustawy, komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polega na przekształceniu w całości przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego w spółkę prawa handlowego. Artykuł 1 ust. 1 ustawy, w powiązaniu z art. 68, określa zakres podmiotowy jej stosowania. Artykuł 1 ust. 2 określa zakres przedmiotowy stosowania ustawy, wymieniając rodzaje mechanizmów prywatyzacji, które mogą mieć zastosowanie wobec przedsiębiorstw. Ustawa nie reguluje wszystkich możliwych form prywatyzacji, a jej przepisy nie mają zastosowania wobec:

I.

Przekazania majątku przedsiębiorstwa państwowego innym podmiotom gospodarczym, bez likwidacji tego przedsiębiorstwa w sposób formalny, polegający na wykreśleniu przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo państwowe może samodzielnie dysponować swoim majątkiem byleby tylko rozporządzanie tym majątkiem było zgodne z przepisami ustawyz dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy