Węgrzynowski Łukasz, Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Stan prawny: 4 lipca 2017 r.
Autor komentarza:

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepisy art. 1 u.k.p. zawierały definicje komercjalizacji i prywatyzacji w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Po zmianach z przełomu 2016 i 2017 r. odnoszą się jedynie do komercjalizacji. Oba pojęcia są kluczowe dla omawianej ustawy, ich wzajemna relacja jest dynamiczna, co dobrze oddaje charakter całego procesu przekształceń własnościowych w Polsce.

2.

Omawiane przepisy były kilkakrotnie nowelizowane. Główne zmiany dotyczyły problematyki prywatyzacji, a ściślej - chodziło o modyfikację sformułowań odnoszących się do charakterystyki prywatyzacji pośredniej. Najpierw wskazywano na „zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów”, następnie na „nabywanie akcji lub udziałów Skarbu Państwa przez osoby inne niż Skarb Państwa” (art. 1 pkt 1z.u.k.p.p.2001), później wrócono do formuły pierwotnej „zbywanie należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach” uzupełnionej przez drugą postać prywatyzacji pośredniej, a więc „obejmowanie akcji w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX