Ustawa o języku polskim. Komentarz - OpenLEX

Mostowik Piotr, Żukowski Wojciech, Ustawa o języku polskim. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2001
Stan prawny: 1 listopada 2001 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o języku polskim. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850), które utraciły moc na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) z dniem 7 października 2003 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 92, poz. 878) z dniem 1 maja 2004 r.

Art. 1. Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowy ustawy o języku polskim

1. Jak wynika z art. 1 ustawa reguluje dwa powiązane ze sobą, lecz niewątpliwie odrębne zagadnienia, a mianowicie ochronę języka...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX