Ustawa o grach hazardowych. Komentarz - OpenLEX

Radowicki Stanisław (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 lipca 2019 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do ustawy o grach hazardowych, stanowiący przekrojową analizę prawną przepisów ustawy oraz najistotniejszych regulacji zawartych w rozporządzeniach wykonawczych.

Kończąca się pierwsza dekada obowiązywania przepisów ustawy o grach hazardowych stanowi niewątpliwie dobry moment do dokonania prawnej oceny jej funkcjonowania, zwłaszcza w wymiarze praktycznym. Z tych też względów komentarz opracowany został przez autorów od wielu lat związanych z rynkiem gier hazardowych w Polsce i doradzających podmiotom z tej branży.

Hazard niemal od zawsze towarzyszył ludziom, z jednej strony stanowiąc formę rozrywki, z drugiej natomiast – poprzez tworzenie iluzji łatwego wzbogacenia się – niosąc ze sobą istotne ryzyko uzależnienia oraz związanych z tym konsekwencji. Działalność hazardowa jest niezwykle dochodowa, zaś jej opodatkowanie stanowi istotne źródło dochodów budżetowych. Dlatego wszędzie tam, gdzie jest ona dopuszczalna, poddawana zostaje szczegółowej reglamentacji prawnej, mającej na celu ochronę interesu konsumentów (graczy) oraz interesu państwa, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka nielegalnego hazardu i szarej strefy gier hazardowych. Należy zaznaczyć, że rynek gier hazardowych w krajach członkowskich UE nie został dotychczas poddany harmonizacji. Z tego też względu państwa członkowskie posiadają daleko idącą swobodę w zakresie kształtowania własnej polityki wobec rynku gier hazardowych, w tym wprowadzania różnego typu ograniczeń i zakazów.

Wejście w życie ustawy o grach hazardowych, któremu towarzyszyły duże napięcia polityczne, zasadniczo zmieniło w Polsce rynek tych gier, funkcjonujący uprzednio w ramach określonych ustawą o grach i zakładach wzajemnych z 1992 r.

Od 2010 r. ustawę o grach hazardowych wielokrotnie zmieniano, przy czym powody nowelizacji były różne, począwszy od zmian wynikających ze zmian administracyjnych, przez konieczność dostosowania przepisów do dokonującego się postępu technologicznego i rozwoju segmentu e-commerce, po zmiany samej koncepcji ustawodawcy odnoszącej się do oczekiwanego kształtu rynku gier w Polsce (np. odejście od wprowadzonego w 2010 r. całkowitego zakazu urządzania gier na automatach poza kasynami gier na rzecz dopuszczenia w 2016 r. sieci salonów gier na automatach objętej monopolem państwa, czy też zliberalizowania zakazu urządzania gier przez sieć Internet). Między innymi te właśnie kluczowe przemiany rynku hazardowego poddane zostały ocenie prawnej przez autorów niniejszego komentarza. Publikacja oparta została przy tym na obszernej i najnowszej literaturze krajowej i zagranicznej oraz wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Uzupełnieniem komentarza są tabele i grafy systematyzujące i ułatwiające Czytelnikom interpretację regulacji.

Założeniem autorów było zaadresowanie komentarza nie tylko do praktyków stosujących omawiane przepisy (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i pracowników administracji publicznej), lecz także do wszystkich innych Czytelników zainteresowanych zgłębieniem wiedzy odnośnie do regulacji hazardowych, w tym zwłaszcza do środowiska akademickiego.

Mając na uwadze powyższe, liczymy, że książka pt. Ustawa o grach hazardowych. Komentarz zostanie życzliwie przyjęta przez Czytelników i będzie pomocna w rozwiązywaniu wszelkich kwestii dotyczących stosowania komentowanej ustawy.

Marek Wierzbowski

Stanisław Radowicki

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

[Pojęcia hazardu i gry]

Ryzyko i chęć poddawania się ryzykownym przedsięwzięciom od zawsze towarzyszyły ludziom. Wskazuje się, że istnieją dowody na istnienie różnego typu gier uzależnionych od losu (trafu, szczęścia) pochodzące nawet z okresu sprzed 4000 lat p.n.e. Słowo „hazard” pochodzi z języka arabskiego, w którym „az-zahr” oznacza „grę w kości”. Słowo to przyjęło się na Półwyspie Iberyjskim jako „azar”, a następnie rozprzestrzeniło się w zbliżonej formie w pozostałych krajach europejskich. We współczesnym, słownikowym rozumieniu „hazard” definiowany jest szeroko jako „ryzykowne przedsięwzięcie, ryzyko”, natomiast w ujęciu węższym stanowi on synonim „gier lub zakładów pieniężnych z nieodłącznym elementem losowości”. Wskazuje się, że „hazard” to „rodzaj działań – najczęściej przyjmujący formę gier hazardowych, których skutek zależy od przypadku, a wygrana lub przegrana przyjmuje postać zysku lub straty materialnej” . Przez „gry” natomiast rozumie się ogólnie pewną aktywność, która nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX