Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz - OpenLEX

Szczepańska Magdalena (red.), Wajda Paweł (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2017
Stan prawny: 1 października 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowany przepis statuuje zakres przedmiotowy i pośrednio podmiotowy (z uwagi na okoliczność, że działalność, o której mowa w komentowanej ustawie, jest działalnością regulowaną, która może być wykonywana wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie administracyjnoprawne) regulacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2.

Podstawowym obszarem, który jest przedmiotem regulacji w komentowanej ustawie, jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej (por. szerzej komentarz do art. 4). Należy przy tym zastrzec, że powyższa regulacja dotyczy wszystkich aspektów i faz bytności danego zakładu w obrębie rynku, tj. zarówno kwestii tworzenia zakładu, jego organizacji, bieżącego działania, jak i kwestii jego likwidacji. Przedmiotem regulacji są także zasady wykonywania zawodu aktuariusza (rozdział 3 komentowanej ustawy), sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego (rozdział 14 ustawy), sprawowania nadzoru nad zakładami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX