Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 10 maja 2010 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o drogach publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o drogach publicznych weszła w życie 1 października 1985 r. (zob. art. 53 u.d.p.). W tym dniu nastąpiła również utrata mocy obowiązującej ustawy z 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 20, poz. 90 ze zm.). Aktem, który poprzedzał ustawę o drogach publicznych z 1962 r., była ustawa z 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 1948 r. Nr 54, poz. 433 ze zm.).

2.

Przedmiot regulacji komentowanej ustawy to fundamentalna dla funkcjonowania państwa część infrastruktury transportu. Na drogi publiczne, jako przedmiot regulacji, wskazuje jednoznacznie tytuł ustawy, natomiast art. 1 u.d.p. podaje definicję drogi publicznej. Zakres normatywny komentowanego aktu obejmuje w szczególności: podział dróg publicznych (art. 2-3), opłaty za korzystanie z dróg publicznych (art. 13-13l), administrację drogową (art. 17-22), zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej (art. 24a-24g),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX