Piskorz-Ryń Agnieszka (red.), Sakowska-Baryła Marlena (red.), Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 5 maja 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Definicja informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy

1.Pojęcie informacji publicznej – wprowadzenie

1.

W praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej dokonanie ustalenia odnośnie do tego, czy informacja będąca przedmiotem wniosku stanowi informację publiczną, jest jednym z najtrudniejszych zadań związanych z udostępnieniem informacji publicznej. Nie można stawić mu czoła bez analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. W 2002 r. w następujący sposób skomentowana została definicja informacji publicznej: „Niezależnie jednak od jej mankamentów nie powinna ona w praktyce ograniczać prawa zagwarantowanego w omawianym akcie prawnym. Jest ona wystarczająco szeroka. Jej drugą niewątpliwą zaletą jest to, iż jest ona elastyczna, a co za tym idzie stosunkowo odporna na zmiany zachodzące w życiu społecznym. Definicja ta więc stanowi emanację zasady «pełnego dostępu»” . Niestety, z perspektywy czasu okazało się, że dokonana wtedy ocena była całkowicie chybiona. Obecnie bowiem sądy interpretują pojęcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX