Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz - OpenLEX

Darmorost Elżbieta, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 1 stycznia 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY

1.

Komentowana ustawa nie zawiera przepisów ogólnych, w których „zamieszcza się określenie zakresu spraw regulowanych i podmiotów, których regulacja dotyczy lub spraw i podmiotów wyłączonych spod regulacji, objaśnienia użytych określeń i skrótów, postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych, ewentualnie można zamieścić odesłania do innych ustaw lub postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych” (A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe , Warszawa 2006, s. 154). Może to wynikać przede wszystkim z tego faktu, że komentowana ustawa jest aktem normatywnym wydanym dużo wcześniej niż zasady techniki prawodawczej stanowiące załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Jednak przedmiotowy brak nie oznacza, że nie jest możliwe ustalenie zakresu komentowanej ustawy.

2.

Komentowana ustawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX