Furmańska Małgorzata, Ustawa o cenach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 2 marca 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o cenach. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY

Ustawa określa zasady i tryb kształtowania cen, wskazując przede wszystkim na swobodę w tym zakresie i podkreślając wolę stron zobowiązania (art. 2 ust. 1), lecz również jest w ustawie mowa o wyjątkach (art. 4, 5, 8). Ograniczenie swobody umów wiąże się z kształtowaniem cen urzędowych przez upoważnione ustawowo organy publiczne. Ceny urzędowe określane są w trybie określonym przez przepisy, a nie mechanizmy rynkowe.

Sposoby informowania o cenach oferowanych towarów i usług także mieszczą się w zakresie przedmiotowym komentowanej regulacji. Ustawodawca określił również skutki nieprzestrzegania przepisów ustawy.

Omawiane przepisy regulacji dotyczą zarówno cen towarów, jak i cen usług, tworząc w ten sposób regulację o charakterze wyczerpującym pod tym względem.

Ustawa kształtuje obowiązki informacyjne przedsiębiorców i ustanawia podstawy prawne działania organów publicznych przy określaniu cen urzędowych. Odrębne regulacje ustawowe nakładają na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX