Zeidler Kamil (red.), Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2008
Stan prawny: 31 marca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Formacja BOR

Biuro Ochrony Rządu jest wyspecjalizowaną formacją powołaną do realizacji zadań związanych z ochroną osób, obiektów i urządzeń, mających szczególne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa. Formacja ta nawiązuje do tradycji służb ochrony osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, kształtujących się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. W związku z zamachem dokonanym w dniu 16 grudnia 1922 r. przez Eligiusza Niewiadomskiego w warszawskiej "Zachęcie" na pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, Minister Spraw Wewnętrznych Zygmunt Hübner w dniu 12 czerwca 1924 r. powołał brygadę ochronną. Jej głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa osobie Prezydenta RP (A. Misiuk, Administracja spraw wewnętrznych w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Zarys dziejów, Olsztyn 2005, s. 299). Dodatkowo brygada chroniła prezydentów państw obcych oraz wybitnych dygnitarzy polskich. Odbywało się to w formie ochrony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX