Bieżuński Paweł, Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Stan prawny: 2 października 2013 r.
Autor komentarza:

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Cel, przedmiot i funkcje ustawy

I.Cel i funkcje ustawy

1.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w sposób szczególny reguluje prawa i obowiązki stron umów, nazywanych w ustawie transakcjami handlowymi (co do pojęcia transakcji handlowych zob. uwagi do art. 4 ustawy). Ustawa wprowadza dodatkowe uprawnienia i obowiązki stron transakcji handlowych, umożliwiając również łatwiejsze dochodzenie roszczeń z transakcji handlowych przed sądem.

2.

Komentowana ustawa uchyliła ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych . Zdecydowano o przygotowaniu nowej ustawy, bowiem zakres zmian w ustawie z 2003 r. był zbyt duży – zmianie uległaby treść praktycznie każdego przepisu . Ustawa z 2003 r. uchyliła z kolei krótko obowiązującą ustawę z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym . Wskazuje się , że bezpośrednią przyczyną uchwalenia nowej ustawy była niska skuteczność ustawy z 2003 r., jak również konieczność wdrożenia do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX