Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz - OpenLEX

Brożyna Michał i in., Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 1 maja 2005 r.
Autorzy komentarza:

Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.Zakres przedmiotowy i główne cele ustawy.

Artykuł 20 Konstytucji RP stanowi, że ustrój gospodarki rynkowej Rzeczpospolitej Polskiej wspiera się na trzech instytucjonalnych filarach, z których jako pierwszy wymienia swobodę działalności gospodarczej. Etymologicznie "swoboda" to możliwość postępowania dowolnego, postępowania bez jakichkolwiek ograniczeń i nakazów [por. E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 975]. W nauce prawa "swoboda" działalności gospodarczej nie jest jednak tym samym, czym "dowolność" postępowania w zakresie wyznaczonym pojęciem "działalność gospodarcza". Rozróżnienie to wynika z konieczności zadośćuczynienia potrzebie ochrony swobody działalności gospodarczej jako dobra o podstawowej doniosłości społecznej w ustroju gospodarki rynkowej. Wspomniane dobro, a ściśle zabezpieczenie jego nienaruszalności, może mieć bowiem miejsce jedynie wtedy, gdy zostanie ustanowione prawo przedmiotowe, które tę nienaruszalność zagwarantuje. To swoiste "wmontowanie" swobody w ramy prawne nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX