Świadczenia rodzinne. Komentarz - OpenLEX

Rączka Piotr (red.), Świadczenia rodzinne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 kwietnia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Świadczenia rodzinne. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy

1.Uwagi ogólne

System świadczeń rodzinnych w Polsce jest podstawowym instrumentem polityki rodzinnej, rozumianej jako całokształt norm prawnych, działań i środków, które państwo kieruje na stworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających powstaniu i funkcjonowaniu rodziny . Wszelkie działania państwa będą więc wyrazem dążenia do tego, aby wspierać rodzinę w realizowaniu wszystkich ważnych jej funkcji: prokreacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej . Świadczenia rodzinne stanowią przy tym główny filar wsparcia rodziny. Nie każda rodzina może być jednak objęta przedmiotowym wsparciem, a jedynie taka, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej .

Świadczenia rodzinne stanowią część polskiego systemu ubezpieczenia społecznego od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszym istotnym aktem prawnym, ujednolicającym pruskie i austriackie przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, funkcjonujące na terenie Polski, była ustawa z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX